1.พยาบาลประจำสถานพักฟื้น บ้านพักผู้สูงวัย
2.ผู้ช่วยพยาบาล
3.พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
4.แม่บ้าน แม่ครัว
5.เสมียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-8958845,085-4857676,081-8254224,063-2690297 และ 02-1981188