โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2563 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านศรีสุขเมืองทอง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2563 ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่วงราคาโปรโมชั่น ก็จะได้รับสิทธิตามราคาโปรโมชั่นไปตลอดการรับบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งกำไรเพราะจะไม่มีการปรับขึ้นราคาแม้โปรโมชั่นจะหมดไปแล้วค่ะ

รายละเอียดติดต่อ โทร. 0898958845,  0854857676, 021981188 

ศูนย์บริการพักฟื้นดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ต้องการการดูแล

อัตราค่าบริการ รายเดือน(บาท/เดือน) รายวัน (บาท/วัน) Day Care(บาท/10ชม.)
ห้องพักรวม 15,500-19,500 850-950 750เลือกรับบริการ 7-17, 8-18 และ 9-19 น.

*อัตราค่าบริการทั้งหมดนี้เป็นค่าที่พักรวมอาหาร 3 มื้อ+อาหารว่าง 1 มื้อ แต่ไม่รวมค่ายา เวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์กับเครื่องใช้ของผู้รับบริการ

ห้องพักคู่ 22,000-26,000 1,100-1,200
ห้องพักเดี่ยว 35,000-39000 1,600-1,700