วิธีการดูแลผู้สูงอายุ “ให้สุขภาพดี” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านศรีสุขเมืองทอง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพราะความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองน้อยลง หากละเลย ไม่ใส่ใจ อาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจและสุขภาพร่างกาย ฉะนั้น ลูกหลาน ญาติพี่น้อง จึงเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต วันนี้เรามีวิธีดูแลผู้สูงอายุมาแนะนำ เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านของทุกคนมีสุขภาพดี และมีความสุข

1. การเลือกอาหารให้เหมาะสมและมีประโยชน์ เพราะวัยผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ร่างกายใช้พลังงานน้อยลง จึงควรลดอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมัน เน้นอาหารจำพวกโปรตีน โดยเฉพาะเนื้อปลา และเพิ่มแร่ธาตุด้วยนมถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ และธัญญาพืชต่าง ๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน เค็ม

2. เสริมสร้างออกกำลังกาย นอกจากจะมีผลดีต่อการทำงานของหัวใจแล้ว ยังช่วยให้อารมณ์และการเข้าสังคมของผู้สูงอายุดีขึ้น

3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และแอลกอฮอร์ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรครุนแรง

4. ควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดความอ้วน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคความดัน โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น

5. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้ทำกิจกรรมที่เหมาะสม และปรับสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากกการเกิดอุบัติเหตุ

6. หมั่นสร้างกิจกรรมภายในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือผู้ใกล้ชิด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขกับคนรอบข้าง หรือหากิจกรรมยามว่างให้ผู้สูงอายุได้ทำ เช่น การปลูกต้นไม้ เล่นดนตรี สวดมนต์ ฯลฯ เพื่อช่วยคลายเหงา และเกิดความความเพลิดเพลิน

7. สร้างอารมณ์ขันให้ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยลดความกดดัน รู้สึกเป็นทุกข์น้อยลง จิตใจเบิกบานขึ้น เพราะการที่ผู้สูงอายุได้หัวเราะและยิ้ม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสุขที่เกิดขึ้น การหัวเราะจึงเป็นพลังหรือยาวิเศษที่ช่วยทำให้มีความสุขและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต

อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้สูงอายุนั้น ไม่ควรทำเพราะหน้าที่ แต่ต้องทำด้วยใจ ด้วยความรัก ความห่วงใย และด้วยความปรารถนาดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้สูงจะอายุสามารถรับรู้ได้ และความสุขก็จะเกิดขึ้น หากใครยังไม่เคยทำ ลองค่อย ๆ ทำอย่างตั้งใจ ก็จะสามารถสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุได้ รวมถึงตนเองก็จะได้รับความสุขจากการได้ดูแลคนที่รักเช่นกัน….

ที่มา : https://www.vichaivej.com/nongkhaem/article-detail.php?item=593