สัญญาณเตือน “สมองเสื่อม” หากแยกแยะ 5 กลิ่นนี้ไม่ได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านศรีสุขเมืองทอง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

การสูญเสียความสามารถในการแยกแยะกลิ่นเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมได้ หลังจากนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโกในสหรัฐอเมริกา ศึกษาเรื่องนี้กับกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 57-85 ปี จำนวนเกือบ 3,000 คน เพื่อให้ลองแยกแยะกลิ่นพื้นฐาน 5 กลิ่นด้วยกัน

จากการทดลองนี้ มี 78 เปอร์เซ็นต์ที่บอกชื่อได้ถูกต้อง 4-5 กลิ่น ขณะที่เกือบ 19 เปอร์เซ็นต์บอกชื่อได้ถูก 2-3 กลิ่น , 2.2 เปอร์เซ็นต์บอกได้ถูกต้อง 1 กลิ่น และ 1 เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถแยกแยะได้แม้แต่กลิ่นเดียว ซึ่ง 5 กลิ่นที่นำมาใช้ทดสอบนั้น ประกอบด้วย เปปเปอร์มินต์, ปลา, ส้ม, กุหลาบ และหนัง

ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลาติดตามผลเป็นเวลานาน 5 ปี นับตั้งแต่ที่มีการทดสอบการดมกลิ่น พบว่า คนที่ไม่สามารถบอกชื่อของกลิ่นได้อย่างน้อย 4 กลิ่น มีความเสี่ยงสูงถึง 2 เท่า ที่จะพัฒนาสู่การเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต

ศาสตราจารย์เจย์ พินโต หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโก กล่าวว่า การสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่น เป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งการทดสอบนื้ถือเป็นเครื่องมือชี้วัดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจ

ทั้งนี้ เป็นเพราะการรับรู้เรื่องกลิ่นมีความเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองและสุขภาพด้วย จึงถือเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นที่สำคัญในการบ่งชี้ว่าบุคคลใดมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม

 

ที่มา : https://www.sanook.com/health/8561/