บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักฟื้นผู้ช่วยตนเองไม่ได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านศรีสุขเมืองทอง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

บ้านพักผู้สูงอายุ หรือ บ้านพักฟื้นผู้ช่วยตนเองไม่ได้ บ้านศรีสุขเมืองทอง ในซอยติวานนท์ปากเกร็ด 38/1 โทร 0898958845

บ้านศรีสุขเมืองทอง Srisuk Muangthong Nursing Home โดยทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่พำนักพักฟื้นทั้งประจำและชั่วคราว รายวันและรายเดือน ดูแลผู้สูงวัย ผู้ที่เพิ่งออกจากสถานพยาบาล ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่สะดวกหรืออยู่โดยลำพังไม่ได้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ

*โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2563 อัตราค่าบริการช่วงโปรโมชั่นรายวันเริ่มที่ 750 บาท/วัน รายเดือนเริ่มที่ 15,500 บาท/เดือน

โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2563 นี้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่วงราคาโปรโมชั่น ก็จะได้รับสิทธิตามราคาโปรโมชั่นไปตลอดการรับบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นยิ่งอยู่นาน ก็ยิ่งกำไรเพราะจะไม่มีการปรับขึ้นราคาแม้โปรโมชั่นจะหมดไปแล้วค่ะ (อัตราค่าบริการนี้รวมอาหารสี่มื้อ ที่พัก แต่ไม่รวมค่ายา เวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์กับเครื่องใช้ของผู้รับบริการ)

ตั้งอยู่ 32/85-86 ซอยติวานนท์ปากเกร็ด 38/1 (ตรงข้ามโรงเรียนช่างกลกองทัพบกอุปถัมภ์ (ขสทบ) (ซอยที่อยู่ระหว่างทางเข้าออกเมืองทองธานีด้านถนนติวานนท์) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร.089-8958845, 085-4857676, และ 02 1981188

www.baansrisuk.net
Email : info@baansrisuk.net
Line @ : baansrisuk