การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพในผู้สูงอายุดีอย่างไร?

Health care Elderly home Elderly care center ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์ดูแลคนแก่ชรา มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพในเนอร์ซิ่งโฮมดีอย่างไร ? ☘

👉1. คุณภาพชีวิตที่ดี

👉2. พึงพาบุคคลอื่นน้อยที่สุด

👉3. เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุในเนอร์ซิ่งโฮมสามารถทำกิจกรรมที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต

👉4. รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า

👉5. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการ

และนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ดีๆที่บ้านศรีสุขเมืองทองเนอร์ซิ่งโฮมนำมาฝากค่ะ
หากท่านใดมีปัญหาด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

🏡 บ้านศรีสุขเมืองทอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูผู้ป่วย
ดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ทีมนักกายภาพและพยาบาลวิชีพ
📞 Tel.089-8958845,085-4857676 และ 02-1981188