ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ บ้านศรีสุขเมืองทอง

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ บ้านศรีสุขเมืองทอง มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพดีอย่างไร ? ☘

👉1. คุณภาพชีวิตที่ดี

👉2. พึงพาบุคคลอื่นน้อยที่สุด

👉3. เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุในเนอร์ซิ่งโฮมสามารถทำกิจกรรมที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต

👉4. รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า

👉5. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการ

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

– รับประเมินสุขภาพ เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกับทีมแพทย์พยาบาล
– บริการอาหาร ของว่าง ให้อาหารทางสาย ตามหลักโภชนาการและประเภทโรค
– ดูแลการให้ยาตามคำสั่งแพทย์
– ดูแลความสะอาดร่างกายและเครื่องนุ่งห่มที่จัดให้สวมใส่ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันอื่นๆ
– ส่งเสริมให้มีการเข้าสังคมและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร้องรำทำเพลง ดูหนังฟังเพลง แอโรบิค สนทนาธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสมและอัธยาศัยของผู้รับบริการแต่ละท่าน
– กายภาพบำบัดและอุปกรณ์กระตุ้นส่งเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายและพัฒนาสุขภาพจิต
– ห้องพักที่มีทั้งแอร์ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ลำโพงตามสาย ปุ่มกดเรียกฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่จำเป็น
– กล้องวงจรปิดทั่วอาคารและในห้องพัก ซึ่งญาติผู้รับบริการสามารถสอดส่องตรวจสอบกิจกรรมของผู้รับบริการผ่านอินเตอร์เน็ตได้(ถ้าต้องการ)
– รับส่งหรือประสานการรับส่งหรือเป็นเพื่อนผู้รับบริการไปกลับยังสถานพยาบาลตามสิทธิหรือตามที่ญาติแจ้งความประสงค์

หากท่านใดมีปัญหาด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

🏡 บ้านศรีสุขเมืองทอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
ดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ทีมนักกายภาพและพยาบาลวิชีพ
📞 Tel.089-8958845,085-4857676 และ 02-1981188