Health care บริหารสุขภาพจิตในช่วงวิกฤต COVID-19

Health care บริหารสุขภาพจิตในช่วงวิกฤต COVID-19

1.มีสติอยู่กับปัจจุบัน
ทำความเข้าในกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีสติอยู่กับปัจจุบัน กล้าเผชิญกับปัญหาเปิดรับการมีอยู่ของอารมณ์ความรู้สึก

2.ค้นพยตัวตนในมุมใหม่
มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทำให้คนพบตัวตนในมุมใหม่ ๆ เช่น พบว่าสามารถทำอาหารอร่อยได้ ลดน้ำหนักได้จากที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องยาก เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น

3.ติดตามข่าวสารแต่พอดี
การรับข่าวสารมากเกินไปอาจทำให้วิตกกังวล จึงควรติดตามข่าวสารแต่พอดี และเลือกรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้

4.ส่งต่อพลังใจที่สร้างสรรค์
ส่งต่อพลังใจแม้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ผ่านการแชทในเอปพลิดคชัน วิดิโอคอล หรือส่งรอยยิ้ม ทักทายกัน เมื่อเดินผ่าน ช่วยคลายความรู้สึกโดดเดี่ยวได้

5.ปรึกษาจิตแพทย์
การปรึกษาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือน่าอับอายแต่จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก อ.นพ.กานต์ จำรูญโรจน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี