เรียนปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รามาธิบดีเป็นยังไง ตอนที่ 2 Q&A [by We Mahidol]