ReBRAIN ทีมนักกายภาพบำบัด โรคหลอดเลือดสมอง รักษาที่บ้าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านศรีสุขเมืองทอง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

ReBRAIN ทีมนักกายภาพบำบัด โรคหลอดเลือดสมอง รักษาที่บ้าน

ทีมนักกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง มีความชำนาญในการรักษาคนไข้โรคสมอง ระบบประสาท ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยทีมนักกายภาพในจะเดินทางไปหาท่านเพื่อ ทำกายภาพบำบัดที่บ้าน  

เราสร้างมาตรฐานการให้บริการ หลักสูตรการรักษา และจัดส่งนักกายภาพบำบัด ที่มีความชำนาญกับผู้ป่วยในโรคนั้นๆ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพ นนทบุรี และปริมลฑล

นักกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง

ReBRAIN ส่ง นักกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง ที่ผ่านมาตรฐานการประเมินของ ReBRAIN เท่านั้น รวมทั้งโปรแกรมการรักษาที่เฉพาะทาง Golden Period Program (โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในช่วงที่ดีที่สุดของการฟื้นฟู) ดังนั้นท่านสามารถไว้วางใจ ว่าท่านจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากผู้ชำนาญในโรคนั้น

เครื่องมือและอุปกรณ์พกพาครบครัน

เครื่องมือและอุปกรณ์พกพาของเราจะช่วยส่งเสริมการักษา กายภาพบำบัดที่บ้าน ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เข็มขัดช่วยพยุง เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (TENsเครื่องอัลตราซาวด์ (US) ยางยืดเพิ่มแรงต้าน(Theraband) ถุงทราย เป็นต้น

ระบบการทำงานที่มีคุณภาพ

ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินระดับความสามารถสูงสุด วางแผนการฟื้นฟู และกำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูที่ชัดเจน เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ตั่งแต่ครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี ระบบการรายงานผล สรุปผล ติดตามผล โดย นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากใจผู้สร้าง

“ปัจจุบันอัตราการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง มีมากขึ้นทุกปี  หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟู การรักษาทางกายภาพบำบัด นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่ง เพื่อให้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาที่สำคัญคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการกลับมาพักฟื้นร่างกายที่บ้านมากกว่าในโรงพยาบาล ร่วมกับระดับความสามารถที่ลดลง ทำให้การเดินทางเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องยาก  การ ทำกายภาพบำบัดที่บ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “ช่วงทองของการฟื้นฟู (Golden periode stroke)

ผมได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเบื้องลึก ออกแบบระบบการจัดการ การให้การรักษาผู้ป่วยที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง ReBRAIN” ขึ้นมา เพื่อเติมเต็มช่องว่างของการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนอกสถานที่ในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทั้งการบริการ และคุณภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้นไปครับ”

กภ.พิสิษฐ์ ประทีปอนุรักษ์
กายภาพบำบัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)