ปัญหาดวงตา 5 ต. 2 จ. ใน วัยสูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านศรีสุขเมืองทอง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

วัยสูงอายุ

ใน วัยสูงอายุ “ดวงตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ควรละเลย เพื่อที่จะได้มีดวงตาไว้มองเห็นไปได้นานๆ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความเสื่อมของดวงตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะพบโรคทางตาได้มากขึ้น เนื่องจากดวงตาเริ่มมีความเสื่อมลง  โรคที่พบได้บ่อยๆ ในผู้สูงอายุ คือ 5 ต. 2 จ.

  • ต.ที่หนึ่งคือ ตาแห้ง จะมีอาการระคายเคืองตา หรือตามัวเป็นๆ หายๆ เนื่องจากการสร้างน้ำตาลดลง และการระเหยของน้ำตา มากขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำตาที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตาลดลง
  • ต.ที่สองคือ ต้อลม จะมีอาการระคายเคืองตา เหมือนมีอะไรอยู่ในตา เกิดจากการโดนลมและฝุ่น
  • ต.ที่สามคือ ต้อเนื้อ โดยการสังเกตจะเห็นมีเนื้อเยื่อสามเหลี่ยม บริเวณหัวตาหรือหางตาบนตาดำ จะมีอาการเคืองตา ไม่สบายตา สู้แสงไม่ได้ ถ้าเป็นมากอาจทำให้สายตาเอียงหรือตามัวลงได้
  • ต.ที่สี่คือ ต้อกระจก พบได้บ่อยที่สุดจะมีอาการ เช่น มองเห็นไม่ชัดเท่าเดิม สายตาเปลี่ยนเร็ว หรือออกแดดแล้วมัวมาก เกิดจากความขุ่นในเลนส์ดวงตาหรือทำให้เกิดสายตาสั้น สายตายาวมากขึ้น
  • ต.สุดท้ายคือ ต้อหิน เป็นภัยเงียบที่จะนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถาวร เนื่องจากในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ กว่าจะรู้ตัวโรคก็ดำเนินไปมากแล้ว ถ้าไม่รักษาอาจทำให้ตาบอดได้

ในส่วน 2 จ. ได้แก่

  • จ.ที่หนึ่งคือ จุดรับภาพเสื่อม การเห็นภาพจะมัวลง มองเห็นไม่ชัดบิดเบี้ยว โดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ เลย
  • จ.ที่สองคือ เบาหวานขึ้นจอตา เกิดจากความผิดปกติจากหลอดเลือดฝอยในจอตา ทำให้เลือดหรือสารต่างๆ รั่วซึมออกมา ซึ่งเป็นผลจากการคุมเบาหวานไม่ดี ทำให้มีอาการตามัว หรือลุกลามทำให้ตาบอดได้

วัยผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยรวมไปถึงการมองเห็น จึงควรเข้าพบจักษุแพทย์ตรวจดวงตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ที่มา : https://www.thetaradev.com