ทำไมถึงต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ทำไมถึงต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด คุณหมอท่านนี้สามารถอธิบายให้ชาวบ้าน หรือแม้แต่บุคคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่ตระหนักให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและกระชับที่สุด อย่าลืมเปิดฟังนะคะ