ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19 ประจำปี 2564

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19 ประจำปี 2564