ป้องกันการล้มในผู้สูงวัย : เก๋ายังฟิต

การล้มในผู้สูงอายุเกิดจากภาวะการเสื่อมของร่างกาย และโรคประจำตัวที่ผู้สูงอายุเป็น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต้องเฝ้าระวัง ซึ่งการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการล้มได้ มาเรียนรู้และฝึกท่าออกกำลังกายเหล่านี้ไปพร้อมกันกับ ดร.รัชนก ไกรวงศ์