วิชาฝึกล้ม

ไม่ล้มดีที่สุด เพราะล้มคนเดียว เจ็บทั้งบ้าน แต่ถ้าล้มก็ต้องล้มให้เป็น จะฝึกล้ม เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาได้อย่างไร
พบกับวิธีการฝึก ป้องกันการล้ม และฝึกล้มเบื้องต้นกับคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต