อาการหูตึง.. ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

อาการหูตึง

อาการหูตึง เป็นภาวะที่มีปัญหาทางการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยอาจเกิดขึ้นช้าๆ หรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากหลายสาเหตุ และส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

หูตึงอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจทำให้เซลล์ประสาทหูชั้นในได้รับความเสียหายจากการฟังเสียงนั้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน การมีโรคหรือภาวะเจ็บป่วย น้ำในหูไม่เท่ากัน ติดเชื้อที่หู แก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน และหูชั้นในเสื่อม เนื่องจากอายุเพิ่มมากขึ้น

อาการของหูตึงอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวรได้ โดยลักษณะอาการ เช่น มักขอให้ผู้อื่นพูดซ้ำๆ ช้าๆ และดังๆ เพราะคิดว่าคนอื่นพูดพึมพำหรือพูดไม่ชัดพอ และมีปัญหาด้านการได้ยิน การเอามือป้องหูหรือต้องโน้มตัวไปใกล้ๆ ต้นเสียง

การรักษาอาการหูตึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือทันที เพราะภาวะแทรกซ้อนของอาการหูตึง อาจส่งผลเสียเกี่ยวกับสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของผู้ป่วย โดยอาจทำให้มีปัญหาในการเข้าใจผู้อื่น และผู้ป่วยบางรายอาจเกิดความเครียด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่หูตึง คนรอบข้างจึงควรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจำเป็นในการตรวจรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับมามีความมั่นใจในการพูดคุยอีกครั้ง

ข้อมูลดีๆ จาก.. นพ.ทวีศักดิ์ นำธวัช  โสต ศอ นาสิกแพทย์